Kom alles te weten over de familiale verzekering in België!

Welke situaties zijn nooit gedekt door mijn contract BA familiale verzekering?

Ziehier de situaties die nooit gedekt zijn door een BA familiale verzekering:

De schade bij jezelf:

 • De familiale verzekering is een verzekering die bestemd is om mijn verantwoordelijkheid tegenover anderen te dekken, maar niet de schade die ik zelf oploop.

De schade tussen verzekerden:

 • Een kind duwt zijn broer van de trap
 • Een verstrooide mama laat haar baby van het verschoonkussen vallen

De schade gedekt door een wettelijk verplichte verzekering:

 • De verzekering Huispersoneel, de verzekering BA auto, RC jacht … deze contracten burgerlijke aansprakelijkheid komen eerst prioritair en exclusief tussen, tegenover een facultatieve verzekering zoals een familiale verzekering, gewoon omdat ze verplicht zijn.

De risico’s die voorkomen uit professionele activiteiten,

 • De familiale verzekering is uitsluitend bestemd voor de privésfeer van de verzekerden.

Ziehier de situaties die nooit gedekt zijn door het contract familiale verzekering, gewoon omdat het tegen de openbare orde is:

 • De bewuste daad van de verzekerde die de leeftijd van 16 jaar of de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt.
 • De zware fout die specifiek werd bepaald in het contract van de familiale

Ziehier de situaties die de wet toelaat uit te sluiten, als de verzekeraar dat beslist:

Schade veroorzaakt door:

 • Het gebruik van een zeilboot van meer dan 200 kg of een motorboot;
 • Het gebruik van luchtvaartuigen;
 • Uitoefenen van jacht;
 • Gezadelde paarden waarvan u eigenaar bent. Als u echter iemand verwondt terwijl u op een geleend of gehuurd paard zit, moet de familiale verzekering tussenkomen;
 • Niet-huisdieren