Kom alles te weten over de familiale verzekering in België!

Ik heb mijn kinderen afwisselend één week op twee onder mijn hoede.

Wanneer een koppel uit elkaar gaat, is er niet één gezin, maar zijn er twee verschillende gezinnen. Elk van hen moet een familiale verzekering afsluiten. Voor elk afgesloten contract zijn de verzekerden zij die onder hetzelfde dak wonen. Het begrip ‘samenwonen’ is zeer belangrijk in het contract. Het definieert wie verzekerd is en het bepaalt dus ook wanneer schade vergoed zal worden. Het bepaalt ook wie vergoed zal worden, want wie geen deel uitmaakt van het gezin, zijn alle anderen die dus ook slachtoffer kunnen worden van het gedrag van de verzekerden van het contract.


Vooraan de algemene voorwaarden van het contract familiale verzekering staat de naam van de verzekeringsnemer: het gaat om de hoofdpersoon die het contract tekende. Dat bent u of uw partner. Als u het contract ooit afsloot, dan moet uw partner een nieuw contract familiale verzekering aangaan, en omgekeerd.

Ook zij die gedekt zijn door het contract en die onder hetzelfde dak wonen zijn bepaald: verzekeringsnemer, de samenwonende partner, de kinderen, enz...

Met co-ouderschap komen mijn kinderen om de twee weken bij mij, wat betekent dit voor mijn burgerlijke aansprakelijkheid?

Zijn ze gedekt door mijn verzekering familiale burgerlijke aansprakelijkheid als ze bij mij ex-partner zijn?

Ja, zelfs als de kinderen bij uw ex-partner verblijven, zijn ze gedekt door uw contract familiale verzekering.

Kan de verzekeraar weigeren te vergoeden?

Ja, hij kan soms een gebrek aan toezicht of opvoeding inroepen en weigeren tussen te komen.

  • Het gebrek aan toezicht kan enkel toepassing hebben op de partner bij wie het kind verblijft op het moment van het ongeval.
  • Beide ouders zijn samen verantwoordelijk bij een ongeval. Ook al was het kind niet bij u die week, toch kan de verzekeraar weigeren tussen te komen o.w.v. een gebrek aan opvoeding.