Kom alles te weten over de familiale verzekering in België!

Waarom omvat het contract woonverzekering vaak de BA Familiale?

Omdat die twee contracten complementair zijn: het ene vergoedt de schade toegebracht aan anderen, het andere de schade aan uzelf.

Bovendien zijn deze contracten niet wettelijk verplicht. Toch zijn ze noodzakelijk om zich te behoeden tegen de gevaren van het leven.


Samen beschermen ze uw woning, uw gezin en uw geld in de sfeer van uw privéleven.

Het contract burgerlijke aansprakelijkheid familiale komt tussen als u schade veroorzaakt aan alle personen die geen deel uitmaken van uw gezin. Het gaat om schade veroorzaakt aan anderen.

Het contract woonverzekering dekt alle schade aan uw huis en inboedel door natuurkrachten (storm, overstroming, brand, …). Maar ook de schade die u (of diegene waarvoor u verantwoordelijk bent) bij uzelf aanbrengt door uw eigen fout.

Wat niet door de ene verzekering is gedekt, is gedekt door de andere. Binnen de vastgestelde voorwaarden van het contract uiteraard.