Kom alles te weten over de familiale verzekering in België!

Wanneer kan ik mijn contract burgerlijke aansprakelijkheid familiale opzeggen?

Contract burgerlijke aansprakelijkheid familiale

Net zoals het contract autoverzekering wordt ook het contract familiale verzekering voor een jaar afgesloten. Het wordt elk jaar opnieuw verlengd voor de duur van één jaar, behalve als u zelf aangeeft het contract te willen beëindigen. In dat geval stuurt u een opzegbrief naar uw verzekeraar, ten laatste 3 maand voor het einde van de jaarlijkse vervaldatum van het contract. Om elke betwisting te vermijden tussen u en uw verzekeraar dat u op tijd hebt opgezegd, is een aangetekende brief aangewezen. De postdatum levert het onomstotelijke bewijs.


Hier vindt u de andere momenten in de loop van het contract waarop u het contract familiale verzekering kan opzeggen:

U geeft een schadegeval bij de verzekeraar aan Ten laatste 1 maand na de betaling of de weigering van betaling van de schadevergoeding.
De verzekeraar past zijn algemene voorwaarden aan* Als de partijen niet akkoord raken over het bedrag van de nieuwe premie binnen een termijn van 1 maand te beginnen bij de aanvraag van de verzekerde.
Als de termijn tussen de datum van afsluiting en de datum van inwerkingtreding van het contract groter dan 1 jaar is. Ten laatste 3 maand VOOR de datum van inwerkingtreding.
Als de verzekeraar beslist één van de garanties in het contract op te zeggen De verzekerde kan beslissen het volledige contract op te zeggen.